kernwaarden van randstad groep nederland.

onze cultuur

Onze kernwaarden zijn bepalend voor onze bedrijfscultuur. Deze waarden zijn al van toepassing sinds de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. En nog steeds kenmerken ze hoe we bij Randstad met elkaar en onze omgeving omgaan.

kennen


We zijn professionals. Daarom mag je van ons verwachten dat we oprecht geïnteresseerd zijn. Goed naar je luisteren. Weten wat voor jou nodig is om succesvol te zijn. En dat we ons vak kennen als geen ander.


dienen


We geloven in uitmuntende dienstverlening. We zetten de norm, doen wat we beloven en dragen zo bij aan jouw succes. Klant of kandidaat, wij regelen het voor je.


vertrouwen


We waarderen onze relaties en gaan voor de lange termijn. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Zo bouwen we aan onderling vertrouwen en een hoge klanttevredenheid.
streven naar perfectie
We zijn altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing. Zo kunnen we jou telkens weer positief verrassen.


simultane belangenbehartiging


We overzien het grotere geheel. Onze activiteiten komen altijd de maatschappij als geheel, onze klanten, onze kandidaten en onszelf ten goede. Daarbij nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en streven we naar duurzaamheid.

business principles & policies

Bovengenoemde vijf kernwaarden van Randstad Groep zijn vertaald in Business Principles en in beleid op specifieke deelterreinen zoals privacy, discriminatie en de omgang met concurrenten.